Як написати рецензію на дипломну роботу

 • 62
 • 7 хв

Що таке рецензія на дипломну роботу

Рецензія на дипломну роботу – це короткий огляд дипломної роботи, який містить огляд змісту, сильних та слабких сторін, тощо.  Рецензуванням повинна займатися стороння компетентна особа, адже воно потребує уважного вивчення диплома. Зверніть увагу: без рецензії вашу роботу не приймуть. Але не хвилюйтеся, у цій статті ми зібрали всю необхідну інформацію про написання якісної та відповідної рецензії. Ми описуємо стандарти рецензії до диплома згідно з ДСТУ, але, оскільки деякі кафедри мають специфічні вимоги, радимо звірити стандарти з вашим керівником, перш ніж почати роботу.

З чого складається рецензія на дипломну роботу?

Стандартна рецензія не перевищує двох-трьох сторінок А4 (210 х 297 мм). Вона виконується у стандартному форматуванні, як і вся дипломна робота – шрифт Times New Roman, 12 або 14 кегль (залежить від вимог методички), міжрядковий інтервал – 1,5, поля зверху та знизу від 20 мм, поле зліва – 25 мм, поле справа – не менше 10 мм.

Стандартні елементи рецензії:

 • заголовок;
 • актуальність;
 • якість даних;
 • характеристика (слабкі та сильні сторони, практична значущість);
 • цікаве;
 • оцінка пропозицій;
 • оцінка відповідності;
 • загальна оцінка;
 • інформація про рецензента;
 • дата рецензування.

ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ:

хоча рецензія має писатися зовнішнім незалежним рецензентом, практикуючим фахівцем , нерідко студент має просто подати готову рецензію на підпис, а викладач хіба що внесе окремі правки. Тож давайте тепер детально розглянемо кожен з елементів рецензії.

Заголовок рецензії дипломної роботи

В першу чергу, потрібно правильно оформити заголовок вашої рецензії. Зазвичай він містить наступні елементи вказані у такому порядку.

 1. Тема дипломної роботи.
 2. Факультет.
 3. ПІБ студента, що писав цю роботу.
 4. Номер групи студента.

У першому рядку, з вирівнюванням по центру, у верхньому регістрі пишеться слово РЕЦЕНЗІЯ. З нового рядка, «на кваліфікаційний проєкт студента», і далі за списком, так як показано на скриншоті (якщо інше не зазначено у вимогах вашої методички).

Приклад заголовку рецензії

Заголовок рецензії не нумерується. Нумеруються зазвичай лише основні елементи рецензії, такі як актуальність, достовірність, значущість, оцінка, тощо – залежить від вимог кафедри.

Актуальність роботи та як її сформулювати

Ця частина пояснює, чи актуальна (та чому) тема роботи загалом:

 • Що таке актуальність? 
 • Де можуть бути застосовані висновки, зроблені у роботі?
 • Чи на часі проблема, яку розглядає автор?
 • До яких рішень спонукають тези роботи?

ПРОСТИМИ СЛОВАМИ:

задавайте будь-які запитання стосовно того, навіщо ця робота. Отримані відповіді – це і є актуальність. Слідкуйте, щоб «актуальність» у рецензії не повторювала «актуальність» у вступі.

Джерела даних, якість проведеного аналізу проблеми

У цій частині фактично потрібно обґрунтувати достовірність роботи. Короткий огляд кількості та якості джерел, їх різноманітність, географія, залучення практичних досліджень чи даних опитувань – все це показники якості аналізу. Якщо були успішно застосовані дані спостережень за певним підприємством чи групою, це теж варто вказати.

Характеристика практичної значущості роботи

Мета дипломної роботи не лише в тому, щоб її прийняли. І цей абзац – відповідь на питання, де ж іще її можна застосувати. Спробуйте уявити, де та як можна використати отримані дані та висновки на практиці, яка користь від написаної роботи. Більше того, подивіться на отримані висновки та подумайте, чи не є самі висновки результатом. Можливо, ці висновки є новою теорією або викликом теорії, що існувала раніше – це також результат. 

Що писати у частині «недоліки дипломної роботи»?

Не буває бездоганних робіт. Та навіть якщо робота, на вашу думку, не має жодного недоліку, принаймні щось вказати варто, щоб рецензія виглядала правдоподібно. Оптимальним варіантом є, наприклад, «недостатньо сміливі висновки» або «географію джерел можна було розширити», тощо. Уникайте узагальнень, конкретизуйте.

Найцікавіші моменти, переваги дипломної роботи

І велика кількість джерел, і точність даних, і стилістика написання – це все вдалі приклади переваг дипломної роботи. Але не забувайте, що дипломна робота – це дослідження, а отже, головні – висновки. Тож варто звернути увагу на цікаве саме у висновках автора, а не у інформації, яку він використав. Давно доведений науковий факт, звісно ж, досі цікавий. Але це не те, що варто відзначати у контексті цікавих моментів дипломної роботи.

Оцінка роботи

Як ми вже зазначили вище, рецензія повинна містити оцінку пропозиції, оцінку відповідності та загальну оцінку виконаної роботи.

 1. Оцінка пропозиції – теза, що виражає думку стосовно самої ідеї дипломної роботи. Наприклад: «Тема актуальна та передбачає великий простір для дискусій».
 2. Оцінка відповідності: наскільки виконана робота відповідає обраній темі, тезам, вступу, описаним ідеям, наскільки послідовним був автор.
 3. Загальна оцінка (пишеться не завжди, залежить від вимог кафедри) має чотири рівні: Незадовільно, Задовільно, Добре, Відмінно.

На завершення, що ще містить рецензія?

 • В кінці рецензії необхідно вказати дані про рецензента, незалежну компетентну особу, автора рецензії. Вкажіть ПІБ та посаду, а також дату написання рецензії.
 • Ще раз зверніть увагу на те, що ваша кафедра може мати інші специфічні вимоги до рецензії, тож, перш ніж почати роботу, звіртеся з методичкою та поговоріть зі своїм керівником.
 • Щоб подивитися, як виглядає готова рецензія, натисніть кнопку нижче. А якщо вам надто складно зробити огляд на власну роботу, ви завжди можете замовити написання рецензії до дипломної роботи у нас.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРИКЛАД ГОТОВОЇ РЕЦЕНЗІЇ

Бракує часу на виконання завдання?

ми допоможемо