Що таке звіт з проходження практики та як його створити

 • 48
 • 4 хв

Практика — один із найважливіших етапів навчання у виші. Під час неї студент набуває необхідних навичок для роботи та закріплює знання, отримані під час занять. Успішність проходження практики оцінюється за результатами письмового звіту та комплекту документів, що додаються. Чим краще він підготовлений, тим менше питань до роботи в цілому. Тому студент має скласти його на високому рівні, не забуваючи про грамотність та унікальність.

Структура звіту з практики

У рамках навчального процесу практики бувають різними, але структура має загальний формат і складається з наступних пунктів:

 1. Титульна сторінка.
 2. Зміст (план).
 3. Вступ (цілі, поставлені завдання, умовні позначення).
 4. Основна частина.
 5. Висновок.
 6. Список використаної літератури.
 7. Додатки (таблиці, ілюстрації).

До звіту додаються такі матеріали:

 • щоденник практики.
 • календарний план
 • характеристика місця роботи
 • звіт куратора

Ви можете попросити зразок звіту з практики, виконаної іншими студентами у свого куратора. Як мінімум, це покаже вашу зацікавленість і підвищить ваші шанси на позитивну характеристику з його боку.

Далі ми розглянемо види практик, і що має бути відображене у звітах.

Які види практик бувають у вишах

Враховуючи те, що практики бувають різних видів, формати звітів, їх цілі та завдання також будуть різними.

Формат, тривалість та строки проведення практики розробляються навчальним закладом для кожної спеціалізації окремо та вказуються у навчальному плані. Але зазвичай ознайомлювальна практика займає найменше часу, а переддипломна, як найскладніша і найвідповідальніша, триває найдовше.

Завдання навчальної практики

Навчальну чи ознайомлювальну практику проходять студенти на 1- 3 курсах. До неї не висуваються особливі вимоги, оскільки її мета — познайомитися з роботодавцями, подивитися, як працює підприємство, як влаштовані процеси. Але звіт за її підсумками потрібний обов’язково. Буде плюсом, якщо вдасться успішно виконати практичне завдання, наприклад проаналізувати ринок, підготувати презентацію за основними методами роботи, скласти навчальний план тощо.

Якщо вищезазначені завдання детально відображені у звіті, можете вважати, що задача практично виконана.

Завдання виробничої практики

Цю практику проходять на 3-4 курсі. Її мета — заглибитися у нюанси професії, систематизувати отримані знання, здобути навички роботи, тобто сформувати та поглибити професійні компетенції. У процесі практики студент веде щоденник, у якому вказує, які саме завдання було виконано.

Іноді студента направляють на підприємство як помічника основного персоналу. Але буває, що він повністю вливається у виробничий процес, виконуючи завдання на рівні з іншими працівниками. А якщо студент добре себе проявить, то має гарні шанси отримати повноцінну роботу з оформленням трудового договору. У будь-якому випадку узагальнення матеріалів про виконану роботу та отримані навички необхідно буде відобразити у звіті.

Завдання переддипломної практики

Переддипломну практику часто плутають із виробничою. Однак вони мають різницю в цілях. У цьому випадку у завдання студента входить збір та аналіз усієї інформації, отриманої під час проходження практики, не лише для відображення її у звіті, а й для написання дипломної роботи.

Вимоги до оформлення звіту з практики

Належне оформлення звіту не менш важливе, ніж його зміст. Тому при його складанні звертаємо увагу на такі параметри:

 • Об’єм матеріалу. Якщо для звіту з навчальної практики достатньо 15-25 аркушів, то звіт з переддипломної та виробничої практики має складатися щонайменше з 40 аркушів формату А4.
 • Шрифт. Вимоги до шрифту стандартні: назва Times New Roman, розмір 14 кегль, інтервал полуторний.
 • Відступи. Абзац – класичний, праворуч витримується – 3 см, зліва – 1,5 см; зверху та знизу по 2 см.
 • Доповнення. Таблиці та малюнки обов’язково підписуються та нумеруються.
 • Додаткові матеріали. Звіт має бути доповнений як мінімум щоденником з практики, підписаним куратором, та характеристикою з місця роботи. Якщо в процесі практики виконувались завдання щодо планування, аналізу, підготовки презентацій, їх також можна додати до звіту.

Не слід забувати:

При складанні звіту слід дотримуватися офіційно-ділового стилю, вказувати факти, які можуть підтвердити реальність отриманого вами досвіду.

Додаємо кілька прикладів правильно оформлених аркушів звіту

Як оцінюється практика студента

Оцінка за практику ставиться на підставі рецензії (відгуку) керівника та звіту студента. Орієнтовно практика оцінюється за 10-бальною шкалою таким чином:

Звіт з практики не надано або ж практику не пройдено без поважних причин0 балів
Звіт з практики надано вчасно, але комплект документів є неповним і зрозуміти, що студент отримав необхідні навички, не можна1-3 бала
Звіт надано, супутні документи присутні, але вони не оформлені належним чином, не підписані, керівники підприємства поставили задовільну оцінку студенту 4-5 балів
Комплект документів повний, звіт переконливий, з нього очевидно,
що студент отримав необхідні навички, але є невеликі недоліки у відповідях, оформленні
6-7 балів
Звіт складено ідеально, всі документи, що додаються, підписані, цілі практики
виконані повністю, отримана висока оцінка від куратора та керівників підприємства, студент блискуче відповів на всі запитання
8-10 балів

Тепер ви знаєте, чого очікує від вас керівник, беручи звіт

Як варіант, можна замовити звіт з практики, звернувшись до нашого агентства та надавши всю необхідну інформацію, якщо часу на його підготовку не вистачає або є сумніви, що вдасться отримати високу оцінку. Адже практику перездати не можна без її повторного проходження.

Бракує часу на виконання завдання?

Ми допоможемо