Бізнес-план: що таке і як скласти

  • 67
  • 2 хв

Бізнес-план являє собою обґрунтування певної бізнес-ідеї, розрахунок прибутковості та окупності проєкту.

У спрощеному вигляді бізнес-план — це все про бізнес, і це все, що ми знаємо про нього.

У прикладному сенсі бізнес-план — це документ, що складається новою або чинною компанією, у якому систематизуються основні аспекти наміченого комерційного заходу.

Що таке бізнес-план

По-перше, бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналіз можливих проблем, з якими воно може зіткнутися, а також визначення способів розв’язання цих проблем.

По-друге, бізнес-план — це плановий документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності фірми в процесі реалізації бізнес-ідеї.

По-третє, бізнес-план — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма діяльності, що характеризує модель розвитку підприємства в майбутньому.

По-четверте, бізнес-план — це план, який має складати кожен потенційний (початківець) підприємець, де він відображає всю інформацію про товари чи послуги, яку збирається запропонувати підприємець на ринку, про ринковий потенціал, можливу конкуренцію, ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, обладнання, матеріали, техніку тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) та готівковий капітал, потреби у фінансах.

По-п’яте, бізнес-план — це документ, який готується керівництвом підприємства, що готується до продажу або приватизації, у якому ґрунтовно характеризується минуле, сьогодення і передбачуване майбутнє запропонованої до викупу компанії з метою зміцнення її майбутнього фінансового становища.

Бізнес-план складається як для чинного підприємства, так і для нового виду діяльності або продукції (інновації), нового підприємства або підприємця (новатора).

Зверніть увагу

  • Розроблення бізнес-плану організації — складне і відповідальне завдання. Саме від цього етапу, від якості планування, повноти розрахунку показників бізнес-плану залежить успіх бізнес-ідеї.
  • Розроблення бізнес-плану дає зрозуміти, наскільки рентабельним виявиться бізнес, а, отже, чи доцільно його розпочинати.

Етапи складання бізнес-плану, його ключові компоненти

Складання бізнес-плану зазвичай включає такі етапи:

1.    Аналіз ринку, на якому власник планує зайняти нішу. У цьому розділі робиться прогноз попиту і пропозиції, аналізується динаміка, тенденції. За результатами написання цього розділу визначається вільна ніша, де можна розвивати потенційну бізнес-ідею.

2.    Розроблення концепції, що передбачає визначення цінності товару чи послуги для споживачів. Власник отримає високий прибуток за умови широкого кола клієнтів та їхньої купівельної спроможності. Створення концепції передбачає аналіз сильних і слабких сторін пропозиції, способу реалізації, вартості, попиту.

3.    Опис товару або послуги в разі залучення зовнішнього інвестора. Розроблення бізнес-плану передбачає вказання призначення, конкурентоспроможності, необхідності ліцензування, наявності патенту, авторських прав. Цей розділ містить аналіз ринку збуту.

4.    Розбір практичної реалізації. У цьому розділі оцінюється реальна потреба в бізнесі аж до географічного положення, транспортної інфраструктури, необхідність залучення персоналу потрібної кваліфікації, найдоцільніші джерела сировини, матеріалів.

5.    Оцінювання ефективності бізнес-проєкту. Цей розділ передбачає аналіз прибутковості, привабливості для інвесторів, врахування загроз і ризиків, різних сценаріїв функціонування. На цьому етапі розраховується термін окупності проєкту.

Ключові компоненти бізнес-плану

Ключові компоненти бізнес-плану відображаються в його змісті та можуть мати простішу або складнішу структуру.

Приклад простої структури бізнес-плану

Приклад складних структур бізнес-плану

БРАКУЄ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ?

Ми допоможемо