Правила оформлення додатків до дипломної роботи

 • 43
 • 10 хв.

Додатки до дипломної роботи — це додаткова частина проекту, яка не включається до основної частини роботи, але може бути корисною для розуміння, демонстрації або підтвердження результату дослідження. Додаток містить таблиці, графіки, додаткові дані, анкети, програмні коди, ілюстрації, фотографії чи інші матеріали, що підкріплюють основний текст дипломної роботи.

Дипломна робота на замовлення, що виконується нашими авторами, містить додатки, які допомагають більш повно та наочно подати інформацію та полегшує розуміння всієї роботи. Як правило, наявність цієї частини дослідження вітається викладачами та позитивно впливає на оцінку.

Що включають додатки до дипломної роботи

Додатки до дипломної роботи можуть містити різні типи матеріалів, залежно від теми та характеру самої роботи. Ось кілька типів контенту, які включаються до додатків:

 • Таблиці та графіки. Це дані, які не увійшли до основної частини роботи через обмеження обсягу або тому, що їх зручніше подати окремо.
 • Додаткові дослідження. Якщо ви проводили додаткові опитування, інтерв’ю, анкетування або інші форми дослідження, їх результати можуть бути представлені у додатках.
 • Технічні деталі. Це може бути код програми, якщо ваша робота пов’язана з розробкою програмного забезпечення чи алгоритмами.
 • Ілюстрації, фотографії, малюнки. Якщо вони необхідні для кращого розуміння всієї роботи.
 • Додаткові матеріали. Будь-які інші матеріали, які доповнюють основну аргументацію чи дослідження дипломної роботи.

Усі матеріали у додатках повинні бути пов’язані з основною темою дипломної роботи та допомагати читачеві краще зрозуміти зміст чи результати дослідження. Також важливо посилатися на програми у тексті роботи, щоб читачі знали, де шукати додаткову інформацію.

Де знаходяться додатки до дипломної роботи та їх допустимий обсяг

Додатки до дипломної роботи знаходиться одразу після основної частини роботи. Зазвичай вони мають назву «Додатки» або «Додаток» і позначається буквами — наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і так далі.

Щодо обсягу додатку, його розмір може змінюватись в залежності від вимог навчального закладу або конкретних інструкцій наукового керівника. Але варто пам’ятати, що додаток має бути змістовним та інформативним, але не перевантаженим. Зазвичай він не має бути занадто об’ємним і не перевищувати основну частину роботи.

Правила оформлення додатків до дипломної роботи

Оформлення додатків до дипломної роботи залежать від вимог навчального закладу чи стандартів наукового оформлення. Ось деякі загальні правила та рекомендації щодо оформлення додатків до дипломної роботи:

 • Нумерація та заголовки. Кожен додаток має бути чітко пронумерован (наприклад, «Додаток А», «Додаток Б») або позначен літерами (A, B і так далі). Кожен додаток повинен мати заголовок, який коротко описує його зміст.
 • Посилання в основному тексті. В основній частині роботи слід чітко вказати посилання на додатки. Наприклад, написати «Додаткові дані представлені у Додатку А».
 • Оформлення матеріалів. Таблиці, графіки, ілюстрації, тексти та інші матеріали у додатках мають бути чітко представлені та пронумеровані, щоб читач легко орієнтувався. Також важливо давати короткі пояснення чи підписи до кожного матеріалу.
 • Відповідність форматування. Додатки повинні мати таке саме форматування та стиль, що й основна частина роботи — розмір шрифту, відступи, стиль заголовків тощо.
 • Повнота та зв’язність. Додатки повинні бути повними та зв’язковими, їх зміст повинен доповнювати основну частину роботи але при цьому не повторювати її.
 • Джерела та посилання. Якщо додатки містять матеріали з інших джерел, необхідно чітко вказувати джерело інформації.

Важливо дотримуватись інструкцій навчального закладу чи рекомендацій наукового керівника щодо оформлення додатків. Це гарантує відповідність стандартам та вимогам навчальної програми. Ви можете замовити дипломну роботу у нашій компанії. Це дозволить уникнути помилок при написанні та оформленні роботи.

Де брати матеріал для написання додатків до дипломної роботи

Для написання додатків до дипломної роботи можна використовувати різні джерела та матеріали — залежно від теми та характеру дослідження. Це можуть бути:

 • власні дослідження, які не були повністю включені до основної частини роботи через обмеження обсягу чи доцільності;
 • архівні матеріали, що містять додаткові дані, статистику чи інформацію;
 • додаткові джерела літератури — наукові статті, книги, звіти чи інші джерела літератури;
 • результати попередніх досліджень як додаткові порівняння або аналіз.

Важливо обирати матеріал, який має пряме відношення до роботи та допомагає краще зрозуміти дослідження чи аргументацію. Не забувайте правильно цитувати ти джерела та уточнювати дозвіл на використання матеріалів, якщо це необхідно. Якщо ви відчуваєте труднощі при написанні дипломної роботи, зверніться за допомогою до фахівців компанії Writer Works.

все ще вагаєшся? перевір наш рівень

Напишемо тобі план та вступ БЕЗ передоплати