Правила оформлення додатків до дипломної роботи

 • 236
 • 5 хв.

Що таке додатки до дипломної роботи

Додатки до дипломної роботи — це частина роботи, що розміщується в самому її кінці, після списку літератури, і містить у собі матеріали, які мають цінність для розкриття суті роботи, але з об’єктивних причин не можуть бути розміщені в основному тексті.

Зазвичай у методичних рекомендаціях зазначається, що включення додатків до дипломної роботи має необов’язковий характер і їхня наявність залишається на розсуд студента. Однак на практиці дипломні роботи, які містять додатки, захищаються успішніше, ніж ті, які додатків не містять.

Основна мета додатків — доповнити дипломну роботу. Додатки додають дипломній роботі фундаментальності. Однак їх розміщення має бути обґрунтованим, розміщувати їх просто заради наявності не варто.

Зазвичай у додатки виносяться:

 • об’ємні таблиці;
 • малюнки, графіки та діаграми;
 • математичний і статистичний лістинг;
 • масиви статистичних даних;
 • фотографії, сканери, скриншоти за темою дослідження;
 • документація підприємств;
 • креслення і графіки;
 • анкети та опитувальники; 
 • інші матеріали.

З яких причин матеріал може виноситися в додатки?

До таких причин можна віднести:

 • матеріал має другорядний або додатковий характер і його розміщення в основному тексті недоцільне (наприклад, первинна документація підприємства, яка постає об’єктом дослідження);
 • матеріал надто об’ємний для розміщення в основному тексті роботи (наприклад, лістинг математичних розрахунків, об’ємні теоретичні таблиці);
 • матеріал оформлено так, що його не можна розмістити в основному тексті, зважаючи на вимоги до оформлення роботи (наприклад, фото або сканери першоджерел, креслення та візуалізації, масиви статистичних даних). 

Де знайти додатки для дипломної роботи

Основні джерела, де можна взяти додатки: 

 1. На офіційних сайтах статистичної інформації (https://www.ukrstat.gov.ua/, https://data.worldbank.org/indicator, https://minfin.com.ua/ru/ та ін.). Ви можете знайти інформативні таблиці зі статистикою за Вашою темою і включити їх у додатки. Для цього достатньо в рядок пошуку на одному з перелічених сайтів ввести ключові слова. Наприклад, «експорт АПК у 2023 році» і тоді на сайті з’являться статистичні таблиці із запитуваними даними, які Ви можете скопіювати в додатки до роботи;
 2. Дипломна робота практично у всіх випадках передбачає дослідження, розміщуйте в додатках його матеріали: 
 • анкети;
 • результати опитувань;
 • математичний і статистичний лістинг;
 • матеріал, зібраний за темою дослідження під час проходження переддипломної практики (документація, звітність, регламенти);
 • інше.

3. Якщо в роботі використані специфічні програми (Statistica, AutoCad, 1C-Бухгалтерія тощо) — додайте в додатки скриншоти з них.

Крім того:

Залежно від теми мають виграшний вигляд у додатках фото архівних джерел (скористайтеся для пошуку сайтом https://cdiak.archives.gov.ua/ та іншими сайтами архівних установ), креслення, візуалізації тощо.

Вимоги до оформлення додатків для дипломної роботи

Зазвичай додатки оформлюються в довільному вигляді та розміщуються саме у форматі оригіналу без особливих редакцій.

Проте потрібно все ж таки слідкувати за тим, щоб додатки були читабельними та мали представницький вигляд, незалежно від типу та формату додатків:

 • Приклад оформлення графічного матеріалу в додатках (кнопка 1);

 • Приклад оформлення лістингу в додатках (кнопка 2);

 • Приклад оформлення таблиць у додатках (кнопка 3).

Також:

 • Кожен додаток має починатися з нової сторінки та мати назву.
 • Назву додатка розміщують окремим рядком з вирівнюванням по центру, зазвичай виділяючи жирним шрифтом.
 • Крім того, існують вимоги до нумерації додатків. Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, починаючи з А, за винятком букв Г, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «ДОДАТОК» друкують букву, що позначає його послідовність.
 • Водночас якщо додаток переноситься на наступну сторінку — необхідно зазначати — «продовження додатка (…і далі відповідна літера, яка позначає додаток)».

На всі додатки, розміщені в роботі, мають бути посилання в тексті:

Рекомендації як зробити додатки більш презентабельними

Також можна виокремити загальні рекомендації, як зробити додатки більш представницькими:

 1. У плані дипломної роботи не доцільно прописувати кожен окремий додаток. Цілком достатньо позначити їх у плані як «ДОДАТКИ» й навпроти вказати номер сторінки, на якій вони починаються;
 2. У разі потреби можна використовувати альбомний формат розміщення додатків;
 3. Додатки не перевіряються на унікальність, тому Ви можете поміщати там запозичені тексти без шкоди загальному рівню унікальності роботи, але не забувайте за потреби вказувати посилання на джерела із загального списку літератури. Для цього у квадратних дужках після назви додатка вказується номер джерела в списку літератури, а в разі потреби через крапку з комою номер сторінки, на якій розміщено цю інформацію;
 4. Оптимальний обсяг додатків — 20–30 відсотків від загального обсягу роботи. Намагайтеся дотримуватися цієї пропорції;
 5. Намагайтеся дотримуватися загального стилю оформлення роботи в процесі формування додатків.

Таким чином:

Додатки до дипломної роботи мають важливу роль і потрібно докласти зусиль для того, щоб вони все-таки були в роботі, оскільки значною мірою підвищують її теоретико-практичне значення.

Замовляючи послугу «дипломна робота на замовлення», Ви можете не сумніватися у високій якості додатків до виконаних нашими авторами робіт.

все ще вагаєшся? перевір наш рівень

Напишемо тобі план та вступ БЕЗ передоплати